måndag 30 augusti 2010

Vems är ansvaret egentligen?


Regelbundet kommer det rapporter i massmedia om djur som missköts och vanvårdas av sina ägare. Och allmänheten skriker sig hesa för att myndigheterna inte gör något. Och visst håller jag med om att det är hemskt men om vi nu tänker till lite logiskt. Är det verkligen myndigheternas ansvar att djuren har det bra? Är det inte djurägaren som bär det ansvaret egentligen? Jo visst är det så. Och det står till och med reglerat i lag hur djur ska skötas så djurägaren kan faktiskt inte påstå något annat.
För att förklara bättre hur jag menar kan vi ta biltrafiken som ett parallellt exempel:
Alla som kör bil vet att det är hastighetsbegränsningar på våra vägar. Vems ansvar är det att se till att hastigheterna följs? Trafikpolisen eller den som kör bilen? Ja just det, bilföraren så klart! Det är samma sak när det gäller djurskötslen. Den ansvarige är djurägaren, inte myndigheterna. Visst djurskyddsmyndigheter måste finnas för att göra stickkontroller att djur blir korrekt omhändertagna, precis som polisen måste finnas ute på vägarna och göra hastighetskontroller. Men ansvaret ligger fortfarande hos bilföraren/djurägaren. Det är dem som vi ska skrika på att de måste bättra sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar