torsdag 11 mars 2010

Avmaska eller inte?


Många ställer sig frågan om man ska avmaska sin häst i förebyggande syfte eller inte. Därom tvistar de lärde.
Själv avmaskar jag inte om inte någon av hästarna visar att den lider av inälvsparasiter och efter att jag har gjort ett träckprov. Därefter rådgör jag alltid med veterinären innan jag avmaskar.
För att bekämpa parasiterna använder jag mig av så kallat växelbete med ett annat djurslag. I vårt fall blir det med nötdjur. Enkelt går det till så här: På våren släpps Kossorna ut i den hagen som hästarna gick i sist under hösten och hästarna släpps i kossornas hage. Därefter får kossorna gå till en hage som tidigare varit tom, hästarna går över i kossornas hage och hästarnas hage blir tom. När det är dags att byta bete får korna gå till den tomma hagen, hästarna till den där korna varit och där hästarna var blir det tomt. Så håller vi på hela sommaren.
Ibland får vi tillfälle till bete på "utmarkerna", dvs marker som ligger en bit bort från själva gården, och då sätter vi upp flyttbara elstängsel och släpper en del hästar där.
På det här viset får vi i det närmaste parasitfria beten både till nötdjur och hästar, och behöver inte avmaska någon häst i förebyggande syfte. Att avmaska bara "i fall att" är något som jag är mycket skeptisk till, med tanke på att parasiterna till slut riskerar att bli resistenta mot avmaskningsmedlen. Men givetvis om det finns behov så måste man avmaska!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar