onsdag 24 augusti 2011

BERÄKNA ENERGIBEHOVET FÖR HEMMABRUK

För att räkna ut sitt energibehov utgår man från sin BMR, basalmetabolism, och multiplicerar med ett PAL-värde eller flera BMR-faktorer. PAL-värdet, physical activity level, beskriver en livsstil och är ett genomsnitt för hur många gånger dagens samlade aktiviteter ökar BMR.
PAL-värdet för en dags tävlande i Tour de France är 4,7. Det betyder att just den dagens energibehov ökar nästan 5 gånger.
BMR-faktorn ger ett värde för hur mycket varje enskild aktivitet ökar BMR.
Att cykla i en hastighet av 25-30 km/h ger BMR-faktor 12. Det betyder att just den aktiviteten ökar BMR 12 gånger. Om man slår ut den aktiviteten på hela dagen får man ett lägre PAL-värde. Resultaten man får fram är endast riktlinjer och ska inte användas strikt som ett exakt värde av energibehovet.

Brister i energiåtgångens beräkning:
Basalomsättningens värde är framtagna efter persner med låg fysisk aktivitet av WHO.
Idrottare har en högre basalomsättning på grund av en större muskelmassa. Energi omsättningen är högre efter träning. För en elitidrottare kan man lägga till 10% i energibehov på BMR.

BMR
För att räkna ut basalmetabolismen för olika åldersgrupper används den här formeln. Eftersom idrottare har en större muskelmassa blir BMR förmodligen högre.

Ålder BMR (kcal/dygn) baserad på vikt (V)
Flickor 0-3 61,0 x V -51
3-10 22,5 x V +499
10-18 12,2 x V +746

Kvinnor 18-30 14,7 x V +496
30-60 8,7 x V +829
60- 10,5 x V +596

Pojkar 0-3 60,9 x V -54
3-10 22,7 x V +495
10-18 17,5 x V +651

Män 18-30 15,3 x V +679
30-60 11,6 x V +879
60- 13,5 x V +487

För mig som är 37 år och väger 70 kg blir formeln så här:
8,7 x 70 + 829 = 1438
Det vill säga mitt energibehov per dygn när jag är i fullständig total fysisk och psykisk vila är 1438 kalorier per dygn.


Pusha

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar