måndag 1 augusti 2011

TRÄNING GER NÄRINGSVINST


Förutom bra tävlingsresultat finns det hälsomässiga och näringsfysiologiska vinster med bra träning. Benstommen stärks och muskler, senor och ligament blir starkare. Lungorna stärks och konditionen förbättras vilket på verkar ämnesomsättningen på flera olika sätt.

Mer mat behövs
Den basala ämnesomsättningen (grund ämnesomsättning) ökar i takt med den ökade muskelmassan som träningen ger. Det går åt mer energi både under vila och i vaket tillstånd. Flera timmar efter ett träningspass har man en ökad basalomsättning.
Det blir lättare att tillfredställa behovet av vitaminer, mineralämnen, antioxidanter och andra bioaktiva ämnen eftersom ett högre energibehov gör att man kan äta mer mat.

Antalet fina blodkärl - kapilärer - i muskulaturen ökar med träning, vilket ger muskeln en bättre syreförsörjning.

I och med träning blir mitokondriernas antal och storlek större och vi blir effektivare på att framställa och förbränna energi till träningen. Mitokondrien är cellens energikraftverk och det är där förbränningen av kolhydrat och fett sker.

Fettförbränningen ökar. Muskelns enzymaktivitet ökar med konditionsträningen. Vi får lättare att frigöra och förbränna det lagrade fettet.

Bättre aptitreglering. Med måttlig träning regleras hunger och mättnadskänslan bättre. Observera att idrottare kan ha en dämpad aptit på grund av den kraftiga fysiska ansträngningen.

Dämpad aptit direkt efter träning sägs vara nedärvd från våra förfäder på den tiden när vi måste jaga för att få mat, skulle man inte vara så hungrig direkt efter jakten så att man stoppade i sig den första bästa mat man kom över. Den kunde ju vara giftig.

Bättre blodfettsbild. Mängden HDL, det "goda kolesterolet" ökar med träning. Totalkolesterolet och LDL, "det onda kolesterolet" minskar med träning.

Bättre blodsockerreglering. Insulinkänsligheten ökar och vi får en bättre blodsockerreglering, dvs mängden producerad insulin balanseras bättre till blodsockernivån.

Blodtryckspåverkan. Konditionsträning sänker ett något förhöjt blodtryck och höjer ett något lågt blodtryck.

Starkare skelett. Tillsammans med D-vitamin, rekommenderat kalcium och fosfor intag, stärker den fysiska aktiviteten benstommen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar